Membran

-5°C, -10°C, -20°C dayanımlı

2mm, 3mm, 4mm kalınlıkta

Arduvaz taş kaplı ve çıplakXPS (Ekstrüde Polistren)

200 kpa - 300 kpa - 500 kpa

2 cm - 3cm - 4cm - 5cm - 6cm

Pürüzlü ve düz